JAK SE ORIENTOVAT VE ZNAČENÍ VAJEC?

Vejce se třídí podle jakosti do tříd A a B. Pro maloobchodní prodej jsou určena jen čerstvá vejce třídy A. Vejce třídy B jsou určena pro průmyslové zpracování. Každé vejce zakoupené v obchodě obsahuje kód řídící se vyhláškou č. 264/2003 Sb. Tento kód se skládá ze čtyř částí:

1) Chov slepic

0 – vejce z ekologického chovu – objekty s výběhy, navíc bio krmení
1 – vejce z volného chovu – objekty s výběhy venku
2 – vejce z halového chovu – nosnice v halách (na podestýlce)
3 – slepice v klecích kde pro každou slepici je prostor nepatrně větší než formát papíru A4

 

2) Původ vajecZnačení vajec

CZ – ČR
DE – Německo
PL – polsko
LT – Litva
NL – Nizozemí

3) Registrační číslo hospodářství (resp. poslední čtyři číslice registračního čísla chovu)

4) Hmotnost vejce

S = small – do 53 g
M = middle – 53 až 63 g
L = large – 63 až 73 g
XL = extra large – nad 73 g

Např. tedy kód na vejci: 3CZ 1234 M značí, že naše modelové vajíčko je od nosnice chované v kleci, pochází z České republiky a mělo by mít váhu mezi 53 až 63 g. Číslo chovu je fiktivní, ta skutečná si můžete vyhledat na stránkách Státní veterinární správy České republiky (www.svscr.cz )

DALŠÍ ÚDAJE NA OBALU

Na spotřebitelském obalu vajec musí být kromě toho ještě uvedeno datum minimální trvanlivosti,doporučení pro uchovávání vajec v chladu, slovně vyjádřený způsob chovu nosnic, vysvětlení významu kódu producenta, číslo balírny/třídírny se značkou státu (balírna však nevypovídá o původu vajec, ten zjistíme přímo na konkrétním vajíčku).
Vyhláška dále stanovuje, že vejce třídy jakosti A se uchovávají při nekolísavé teplotě prostředí v rozmezí 5 až 18 °C a že čerstvá vejce lze prodávat nejpozději 7 dnů před uplynutím data minimální trvanlivosti.