Farma Na Podskále

Mléčné produkty z ovčího mléka

V jižní části Středočeského kraje se v údolí Smilkovského potoka nalézá farma Na Podskále. Všechno to začalo naším vztahem k přírodě. Pohybujete se po krajině a vidíte spoustu opuštěných a nevyužívaných staveb, kde lidi neví co si s tím počít. I tento mlýn vznikl v místě, kde voda znamená život a potřebný zdroj energie. V rámci udržitelnosti jsme se rozhodli pro vytvoření malé ovčí farmy, kde ovce dodají život a duch krajině a my se jim budeme snažit poskytnout maximální péči. Vy máte možnost ochutnat co to znamená.

Největší produkci u nás představují mléčné produkty z ovčího mléka. Soustředíme se na tuto výrobu, abychom poskytli výrobky s vyšším obsahem bílkovin a minerálů oproti běžnému kravskému mléku. Každému chutná něco jiného, proto se v sortimentu nalézají i kravské produkty, které nejsou horší, ale mají jiný poměr látek.

https://napodskale.wixsite.com/na-podskale/

Kočárovi králíci – tradice od roku 1993

 Králičí 


V současnosti naše farma produkuje špičkové chovné králíky hyla, laboratorní králíky,jateční králíky anebo produkty z králičího masa. Spolupracujeme s univerzitami a výzkumnými ústavy v Čechách i na Slovensku.Naše zvířata chovají i přední zoologické zahrady v české republice. Chov králíků chápeme také jako možnost poskytnout těmto krásným tvorům (odkaz do galerie) důstojné podmínky pro soužití s lidmi a jejich potřebami.
Věříme, že dělat věci pořádně a s láskou má smysl.
Jiří Kočár starší a synové

http://kralici-hyla.cz/cz

Ekofarma Kosařův mlýn, s.r.o.

 BIO Jehněčí  

Farma byla obnovena v roce 1993 a od samého počátku hospodařila v systému ekologického zemědělství. Hlavní myšlenkou našeho hospodaření je trvale udržitelný rozvoj v okolí naší vesničky Okrouhlice. Snažíme se o citlivé chování k přírodě. Farma se soustředí na finalizaci vlastní produkce. Pěstujeme různé druhy obilovin, pohanku a různé jiné plodiny. Část této rostlinné produkce je určena pro zpracování v našem mlýně.

V rámci Středočeských dožínek pořádaných v Lysé nad Labem obdržela naše farma 8.10.2011 ocenění Zemědělský hospodář roku.

http://www.ekofarmasuffolk.cz/

 

Ecoproduct s.r.o. kvalitní biopotraviny

BIO Hovězí vyzrálé

Malá, ale dynamická společnost rodinného typu, opírající se o zázemí vlastní biofarmy. Snažíme se svým zákazníkům zprostředkovat kvalitní potraviny, a to jak z vlastní produkce – z farmy Jelcovy Lhotky, tak z dalších ekofarem v regionu. Společnost se specializuje na prodej vyzrálého hovězího a jehněčího masa a dalších produktů v biokvalitě.

Celý proces výroby masa, od nákupu živého skotu, po konečný prodej zákazníkům je zcela v našich rukou, takže můžeme garantovat nejvyšší kvalitu zboží. Klademe velký důraz na výběr jednotlivých kusů skotu a maximálně dbáme o citlivé a humánní zacházení se zvířaty, jak během přepravy, tak během porážky. Zvířata se před porážkou nechávají uklidnit, takže hladina stresových hormonů v mase není zvýšená jako u konvenčního hovězího a maso je proto měkčí a zdravější.
Maso necháváme vyzrát minimálně 14 dní zavěšené v půlích v chladících boxech při teplotě blízké nule stupňů Celsia. Poté se maso rozbourá podle přání zákazníka a a jednotlivé partie vakuově zabalí (nepřidávají se žádné konzervační plyny). Ve vakuu dále pokračuje zrací proces a maso definitivně získá svoji nezaměnitelnou jemnou chuť.

http://www.kvalitabio.cz/

Mozzarella di Antonio & La Cerignola di una volta

 Mozzarela, burata, riccota, scamorza 

La Cerignola di una volta je velmi kvalitní značka italských pochoutek vysoké kvality.

https://www.facebook.com/Mozzarella-di-Antonio-La-Cerignola-di-una-volta-200741486992778/

Kvalitní vejce od slepic z pohodového chovu

 Vejce 

Značka ,,Pohodová vejce“ označuje vejce nejvyšší kvality od slepic chovaných volně v halách na podestýlce v drůbežárně Markovice na kutnohorsku.

Produkce kvalitních vajec má ve výrobním závodě Markovice dlouholetou tradici. Kuřice odchované ve vlastním odchovném zařízení jsou zastavovány do očištěných a dezinfikovaných hprodukčních hal. Nosnice nejsou omezovány v pohybu, přístupu ke krmivu a vodě. Ošetřovatelky nosnic jsou pravidelnjě zootechnikem a veterinárním lékařem instruovány o světelném režimu, krmné dávce, předpokládané spotřebě vody a dodržování veterinárních opatření.

Pohodová vejce získala ocenění ve Volbě spotřebitelů – Nejlepší novinka 2015 v kategorii vejce

http://www.pohodovavejce.cz/

Farma rodiny Němcovy

 Kuřecí 

Farma rodiny Němcovy vychází z nejstarší tradice českého venkova, aby svým zákazníkům nabídla to nejlepší, co nám naše zem dává. Naše farma klade důraz na kvalitu a

nejmodernější technologie, které se zde spojují se staletými zkušenostmi a dovednostmi selského stavu. Farma rodiny Němcovy byla založena v roce 1990. Začala hospodařit na dvaceti hektarech půdy a s dvanácti kusy skotu. Již následující rok se farma rozšířila o nové hospodářské objekty. V současné době naše farma hospodaří na téměř sto šedesáti hektarech zemědělské půdy a v našich stájích najdete sto padesát toho nejlepšího hovězího dobytka.

https://www.farmanemcova.cz/

MTD Ústrašice

 Slepice, krůty, husy

Státní podnik jako jediné zařízení v republice provádí testy užitkovosti pro všechny druhy drůbeže, přičemž se řídí vyhláškou č. 471/2000 Sb. k zák. č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon). Výsledky testace jsou podkladem pro vystavení osvědčení o užitkovosti drůbeže a na základě výsledků této testace lze používat v osvědčených chovech plemeníky a plemenice k dalšímu chovu. Výsledky testů jsou publikovány pro informaci všech chovatelů drůbeže a odbornou veřejnost.

Testy jsou prováděny podle mezinárodně uznávané metodiky a poskytují objektivní srovnání užitkovosti genotypu množeného v České republice s genotypem světovým. Součástí testace je i testování jednotlivých genotypů na různé úrovni výživy a současně i provádění testů ke zjišťování kvality
a účinnosti krmných směsí od různých producentů. V konečném efektu tak podnik zabezpečuje nejen úkoly vyplývající ze zákona č. 154/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky, ale zabezpečuje i oblast ochrany konečného spotřebitele jak v rozsahu tuzemského šlechtění, dovozu genetického materiálu, tak i výroby krmiv pro drůbež.